GODS

SB GodsGodslogo

- Vi får varene fram

SB Gods er en av Nord-Norges største godstransportører.
Vårt transportnett er vårt største fortrinn og vi skreddesyr logistikkløsninger i alle de tre nordligste fylkene.
Hele landsdelen nås av våre biler.
Vi får varene frem til rett tid og i rett kvalitet. 

Det største selskapet i SB Gods er SB Transport AS
Vi transporterer stykkgods, næringsmidler, små og store kolli frem til alle kommunene i Nord-Norge. 
Selskapet har avdelinger og terminaler flere steder i Nordland, Troms og Finnmark. Vår målsetting er å utvikle et komplett rutenett som bringer varene helt frem til kunden. Vår styrke skal være lokal tilstedeværelse, gode logistikkløsninger og kunnskaper om de enkelte lokalmarkedene.
Nye kundekrav stiller strenge krav til våre ansatte og materiellet vi bruker. Frakt av næringsmidler krever biler med tre temperatursoner. Frakt av nye personbiler ut til bilforhandlere krever egne spesialkjøretøy.
Butikker og bedrifter i hele landsdelen er avhengig av at vi får varene frem på rett tid og i rett kvalitet.