Østbø AS

ostbo-horisontal cmykØSTBØ AS Transportavdelingen

- Trygg og effektiv transport av farlig gods.

ØSTBØ AS har en moderne bilpark som henter inn avfall og transporterer farlig gods
i hele Nord-Norge. 
Som miljøbedrift har vi som målsetting å redusere våre utslipp gjennom å ha rett utstyr,
dyktige sjåfører og fokus på å utnytte bilenes lastekapasitet best mulig.

Vi transporterer alle typer avfall og avfallsbaserte råstoff, farlig gods og ordinære partilaster.

Ta kontakt med vår transportavdeling når du har et transportoppdrag som skal løses.