Produkter og Tjenester Gods

godsbilSB Gods

- Gode, enkle og rimelige løsninger

Fleksible og skreddersydde transport- og logistikkløsninger etter kundenes behov
gjennom et godt utbygd transportnett er vårt kjennetegn.
Vårt moderne transportmateriell er tilpasset forskjellige transportbehov,
og vi legger stor vekt på å velge egnet materiell til aktuell trafikk og kunde.

Har du et transportbehov?
Bruk vårt forespørselsskjema som du finner i menyen til høyre eller ta kontakt med en av våre avdelinger så gir vi deg et godt tilbud. 

Vi tilbyr dør til dør stykkgods- og partilasttransporter i stort sett hele Nord-Norge.  Dette kjører vi delvis i egen regi og delvis for riksdekkende samlastere.
Med utgangspunkt i våre trafikk-knutepunkt i Mo i Rana, Bodø, Hamarøy, Narvik, Alta og Tana kjører vi egen regi kjører vi faste godsruter til og fra distriktet.

Har du behov for lokal distribusjon utfører vi også dette

Fra Narvik distribuerer vi nye biler til forhandlere i Nord-Norge med egne spesialkjøretøyer og tar gjerne biler i retur for transport sørover.

Vårt datterselskap ØSTBØ AS er spesialister på avfallstransporter og transport av farlig gods.