Wiiks Transport AS

WiiksVi selger ikke transport, men logistiske helhetsløsninger

Wiiks Transport AS tilbyr helhetsløsninger for dine transportutfordringer – transport, lagring og spedisjon.
Vi trenger kun instruksjoner, fraktseddel og en faktura på godset via faks eller email.
Deretter tar vi oss av alle formaliteter lastested til losseplass.

Vi arbeider etter NSAB, Nordisk Speditørsforbunds Allmenne Bestemmelser, og har tillatelse til fortolling (eksport, import, transittering) mot tollmyndighetenes datasystemer TVINN og TET. Dere slipper tidkrevende byråkrati, vi er spesialister på det.
Dere kan også få en veldig effektiv logistikk ved bruk av våre lagre i Luleå, Kalix eller Skibotn. Vi sørger for distribusjon av ditt gods og alle praktiske bekymringer. Dere sørger for salg og fortjeneste. Ditt gods blir distribuert på den mest effektive måte med minimale bekymringer for deg og din kunde.

Vi forsikrer alt ditt gods ved både transport, omlasting og lagring. Du kan føle trygghet og ha 100% kontroll og styring av din logistikk.
Vår spesialitet er nordkalott-trafikk, men gode forbindelser gjør at vi kan tilby transporter til hele Europa og ser ikke bort fra utfordringer utover dette. Iblant vil en kombinasjon av transporter med fly, båt, bil eller jernbane være aktuelt. Når vi ser at en kombinasjone er den beste løsningen bruker vi våre gode kontakter og skaffer fordelaktige avtaler.

Alle i Wiiks Transport AS gjør alt for at dere skal få en effektiv løsning av deres logistiske utfordringer.

Vi transporterer, eksporterer, importerer, transitterer, lagrer og distribuerer deres gods.

Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon vedrørende priser, produkter og tjenester!