KONSERN

Konsernlogo

Saltens Bilruter AS

-et ledende Nord-Norsk selskap

SB konsernet er ledende i Nord-Norge innen buss, gods og miljø og skal være det naturlige førstevalget for våre kunder.  
Vi frakter folk dit de skal, vi kjører ut varer til butikker og bedrifter 
og vi tar hånd om avfallet som oppstår. 
Våre tjenester får samfunnet til å fungere.
Vi omsetter årlig for 550 millioner kroner, har 650 dyktige ansatte og 450 moderne kjøretøy,
og har anlegg og avdelinger fra Tana i nord og til Mosjøen i sør.
 

Vi skal være en ledende og effektiv tjenesteleverandør, og skal:

- skape økte verdier og avkastning for aksjonærer gjennom utvikling av effektive logistikkløsninger
- være et kraftsenter for logistikk innen buss, miljø og gods i Nord-Norge, med hovedkontor i Bodø
- delta i å videreutvikle naturlige trafikknutepunkter
- bidra til lavere klimautslipp og et bedre miljø
- være den ledende bedrift innen våre virksomhetsområder persontransport, godstransport og miljøtjenester i Nord-Norge.
- vurdere ekspansjon inn i andre områder der dette er lønnsomt.

Selskapet har Nord-Norske eiere, både kommuner og private investorer.