SB Transport

SB Transportgodsbil logo

- Varene fram til rett sted og avtalt tid

SB Transport er bygd opp til å bli en av Nord-Norges største godstransportører.
Hele Nord-Norge nås av våre biler, og vi bringer frem varer og gods til nesten alle kommuner i Nord-Norge.
 
Vi har avdelinger og terminaler flere steder i Nordland, Troms og Finnmark.
Vår målsetting er å utvikle et komplett rutenett som bringer varene helt frem til kunden. Vår styrke skal være lokal tilstedeværelse, gode logistikkløsninger og kunnskaper om de enkelte lokalmarkedene.
 
Nye kundekrav stiller strenge krav til våre ansatte og materiellet vi bruker. Frakt av næringsmidler krever biler med tre temperatursoner. Frakt av nye personbiler ut til bilforhandlere krever egne spesialkjøretøy.
 
Butikker og bedrifter i hele landsdelen er avhengig av at vi får varene frem på rett tid og i rett kvalitet.