Stoklands Bilruter AS

Stoklands Bilruter AS GodsStoklands Bilruter AS

- Nord Saltens godsdistributør.

Vi distribuerer gods i Nord Salten for flere landsdekkende samlastere,
og kjører også godsruter i egen regi mellom Steigen, Hamarøy og Bodø.

Med tidsmessig utstyr frakter vi ditt gods trygt og sikkert.

Kontakt oss for bestilling og tilbud.