Stoklands Bilruter AS

Klikk på navn for mer informasjon og kontaktskjema

Navn Stilling Telefon Faks Poststed
Sentralbord 993 70 201 75 77 02 64 Hamarøy
Arnfinn Vangen Daglig Leder 416 58 232 75 77 02 64 Hamarøy
Anne Mette Finvik Driftsleder 414 53 043 75 77 02 64 Hamarøy
Cecilie Bratli Kontormedarbeider 993 70 201 75 77 02 64 Hamarøy
Kjell Fossum Teknisk Leder Verksted 952 76 849 75 77 02 64 Hamarøy
Roger Hanssen Mekaniker 952 90 593 75 77 02 64 Hamarøy