Slamtømming og høytrykksspyling

Stoklands Bilruter ASStokland s

- Spesialister på slamtømming

Med vårt moderne og effektive utstyr utfører vi idag slamtømming for ialt 37 kommuner
fra Troms i nord til Sogn og Fjordane i sørvest.
Vi tilbyr også slamtømming og spyletjenester til bedrifter, og har utstyr for tining av frosne rør.

Gjennom forkus på ytre miljø og vektlegging av sikkerhet for mennesker er vårt mål å utføre en jobb
våre kunder er tilfreds med og vi selv er stolte av.

Ta kontakt for tilbud, bestilling og priser.