Wiiks Transport AS

Wiiks logoVi selger ikke bareTRANSPORT, men komplette LØSNINGER

Wiiks Transport AS er et transportfirma som ble etablert i 1990.
Daglig leder Per Arne Wiik har drevet i bransjen siden 1974 og har allsidig erfaring.
Firmaet driver primært med transportvirksomhet i Norden og har spesielt godt kjennskap til markedet på nordkalotten.
Transportvirksomheten utføres i et ekstremt område med tøffe forutsetninger som veldig varierende klima og rasfarlige områder.
Lager i Luleå og Kalix sørger for effektiv tredjeparts-logistikk og sørger for minimale transportkostnader.
Transportvirksomheten utfylles av allsidig speditørsvirksomhet og vi er nå i ferd med og bygge opp kontaktnett over hele verden.
Byråkrati og formaliteter ordnes effektivt gjennom bruk av elektroniske tjenester mot norske og svenske tollmyndigheter.
Spesielt nevnes direktfortollinger mot norske tollvesenets TVINN-system og elektroniske transitteringer gjennom TET.
Hovedkontor i Skibotn, transport kontor i Luleå og service verksted i Kalix og kontor i Alta.

Klikk her for å komme til våre hjemmesider.