Ledige stillinger

SB konsernet har følgende virksomhetsområder

ledigjobb2

SB Buss(rutebuss, turbuss og ekspressbuss )
SB Gods(systemfrakt, distribusjon, fremføring og terminal)
SB Miljø(innsamling, gjenvinning, miljøsanering og rådgivning).
SB konsernet sysselsetter om lag 645 personer. 
Vår visjon: Vi skal være det naturlige førstevalg innen buss, gods og miljø i Nord- Norge

 
 
 Vi har ledige stillinger i Nordlandsbuss.
Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema