Vi bidrar til et bedre miljø

bedre miljoSB Saltens Bilruter

– Vi bidrar til et bedre miljø.

Vår virksomhet bidrar til å redusere belastningen på miljøet.
Moderne kjøretøy har stadig mindre utslipp.
En ny og moderne bilpark med EURO 4 og EURO 5 motorer gir mindre utslipp.
Et godt busstilbud reduserer behovet for bruk av personbiler.
Bussen bidrar derfor sterkt til redusert forurensing og bedre fremkommelighet i trafikken.

Våre godsbiler samler opp varer og gods fra mange ulike kunder. På denne måten unngår vi at flere biler bringer frem varer til samme kunden. Samlasting og effektive logistikkløsninger reduserer miljøbelastningen.

Vår miljøvirksomhet sørger for effektiv og forskiftsmessig innsamling av ulike avfallstyper. Vi bidrar sterkt til at skadelig avfall ikke kommer på avveie og at øvrig avfall blir forsvarlig behandlet og gjenvunnet.

Vi bidrar til et bedre miljø – hver dag.