MILJØ

SB MiljøMiljologo

- Ledende innen miljøtjenester

Miljøselskapene i SB konsernet leverer tjenester til kommuner og næringsliv i hele landsdelen.
Samlet er SB Miljø en av de største avfalls- og miljø aktørene i Nord-Norge.
Aktiviteten omfatter drift av renovasjonskontrakter for kommuner og offentlige avfallselskap,
kommunal slamrenovasjon og levering av komplette avfallsløsninger til næringslivet

SB Miljø består av følgende selskap:

Komplette løsninger for næringslivet
Østbø AS
har en bred kundemasse i næringslivsmarkedet og en omfattende virksomhet med forretningsområder som farlig avfall, returmetaller, containerutleie, næringsrenovasjon, avfallsmottak, gjenvinning og konsulenttjenester. 
Selskapet har som målsetting å være en ledende Nord-Norsk leverandør med fokus på kompetanse og gode kundeløsninger.
 
Slam og septik tømming
er spesialisert leverandør av tjenester innen kommunal slamtømming. Selskapet har bygget opp betydelig erfaring og kompetanse innen dette feltet og har kunder i hele Nord-Norge og i Trøndelag.
 
Renovasjon
leverer tjenester innen kommunal renovasjon. Selskapet har i dag den største porteføljen av konkurranseutsatte anbudskontrakter i Nord-Norge. Vi skal sørge for kostnadseffektive løsninger for våre kunder.
 
 
Klikk firmanavnet eller velg i menyen til høyre for å gå direkte til de enkelte selskapene