Produkter og Tjenester Miljø

 Vi fjerner det du ikke lenger har bruk for

- Effektivt og miljøvennlig

 Under forretningsområdet SB Miljø er vi Nord-Norges største gjenvinningsaktør. 

Vi dekker hele Nord-Norge med våre tjenester:

  • Husholdningsrenovasjon
  • Slam- og septikk renovasjon
  • Renovasjon bedrifter og næringsliv
  • Mottak og gjenvinning
  • Håndtering farlig avfall
  • Tankrengjøring og industriservice
  • Håndtering EE-avfall, jern og metall
  • Miljøkartlegging og miljøsanering av bygg
  • Miljøkartlegging og opprydding forurensing
  • Konsulenttjenester innen miljø
  • Sikkerhetsrådgiver

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud